Authentiek leiderschap

 

Traditionele trainingen landen vaak niet in de organisatie door een gebrek aan afstemming op de context en de dagelijkse praktijk. Een opleidingstraject maken wij daarom samen met u op maat. Daarbij richten we ons op het versterken van ‘authentiek leiderschap en competentieontwikkeling’ in een sterk veranderende organisatie. De maatschappij stelt steeds hogere eisen aan teams en managers. Dat vraagt een andere manier van organiseren en werken, een versterkte strategische sturing en excellentie in uitvoering. De rollen, taken en vereiste competenties van medewerkers zijn daarmee eveneens in beweging.

 

Een incorporate programma heeft dan ook naadloos aan te sluiten op de eisen uit de omgeving, de strategische koers, de cultuuraanpak en de gewenste organisatieontwikkeling. Met als doel managers optimaal in staat te stellen de organisatiedoelen te bereiken, maar ook thematisch van aard te zijn. Zo hebben we incorporate programma’s gedraaid ten behoeve van ziekteverzuim, de lerende organisatie en vitaliteit.

Concrete praktijksituaties

 

Alle activiteiten en interventies van onze trainers zijn gericht op het vrijmaken van menselijk potentieel en het realiseren van de gewenste ontwikkeling. In een traject wordt steeds uitgegaan van concrete praktijksituaties van de deelnemers, zodat zij beter in staat zijn hun taken op een goede manier te vervullen en zo de beoogde resultaten waar te maken.

 

Afgestemd op het onderwerp hanteren wij een diversiteit aan werkvormen zoals korte inleidingen, discussie in kleine groepjes en/of plenair, demonstraties, praktijkopdrachten, oefeningen, rollenspelen (met en zonder acteurs), casuïstiek uit de eigen werksituatie, transition business game, framework for coaching, feedback en intervisie. Natuurlijk kunnen in overleg bijzondere en inspirerende elementen worden toegevoegd.

Testimonials